Obraz msta znojma

Historie skupiny


Co předcházelo

V sedmdesátých letech přišel znojemský patriot František "Feri" Koukal s myšlenkou uspořádat vinobraní jako velkolepou středověkou slavnost. Pro tuto myšlenku se mu podařilo získat velkou podporu. V prvním roce si ještě pan Koukal vypomáhal soubory z jiných měst, ale už příští rok pod jeho vedením fungoval Soubor znojemského historického vinobraní, který měl kolem 270 členů. Součástí tohoto souboru byla i šermířská sekce Rytířů Otakarových. Znojemské historické vinobraní ZHV mělo obrovský úspěch, v roce 1967 ZHV navštívilo více jak 100.000 diváků, o ZHV bylo natočeno několik dokumentů, jeden z nich uváděl Miloš Kopecký. V průvodu účinkoval např. i Waldemar Matuška. Bohužel po roce 1968 nebyla politická vůle v ZHV pokračovat, v roce 1969 se uskutečnil poslední ročník a pak začala dlouhá nucená přestávka. Kostýmy byly rozstříhány, dřevěné věže a tribuny rozprodány na dřevo, zbraně rozdány nebo rozkradeny. Znojemské historické vinobraní bylo obnoveno až po roce 1989, nikdy už ale nedosáhlo kvalit a obliby původního vinobraní.
nahoru

Vznik skupiny

V roce 1981 se sešlo několik původních členů Rytířů Otakarových a pod vedením Otakara Janeckého, bývalého vynikajícího sportovního šermíře založili novou skupiny historického šermu s názvem SHŠ Přemyslovci. Hlavní náplní skupiny bylo období středověku, což v té době bylo velmi neobvyklé. Většina skupin se totiž inspirovala třemi mušketýry a věnovalo se hlavně šermu kordem. O kvalitách skupiny svědčí i skutečnost, že už v prvním roce skupina získala přehrávky, které ji oprávòovaly vystupovat svým jménem. V tehdejším československu z cca 200 skupin mělo přehrávky pouhých sedm skupin. Získat přehrávky tedy nebylo nic jednoduché. Žadatel o přehrávky musel předvést své vystoupení před přehrávkovou komisí, ve které seděl odborník na šerm (RNDr. Pavel Plch, vynikající sporotovní šermíř), profesionální režisér a profesionální choreograf. Přehrávky byly odčleněny do několika tříd a byly časově omezené, takže je bylo nutné obnovovat.
První vystoupení SHŠ Přemyslovci bylo inspirováno rytířskými turnaji. Pro potřeby přehrávek ale bylo nutné předvést hrané vystoupení. Proto pod režijní taktovkou Mirko Procházky (profesionální režisér z Prahy) vznikla podle jeho scénáře hra "Dívčí válka" Premiéra hry byla v roce 1983 a hra měla velký úspěch. Dále následovala hra "Příjmi tento meč". Ovládaní lehkých zbraní pak skupina prokázalo ve scénáři "Vůz plný komedie" na motivy komedie dell arte, opět z pera Mirka Procházky.
nahoru
Po roce 1989 se situace zcela změnila. Na jedné straně každý mohl provádět uměleckou činnost zcela bez omezení, na druhou stranu přestalo záležet na kvalitě vystoupení a o úspěchu skupin rozhodovalo nikoliv šermířské umění, ale schopnost manažera skupinu prodat. Velké soubory začaly být neprodejné a vývoj směřoval k malým scénářům s maximálně 7 vystupujícími. Na druhou stranu se začalo rozvíjet šermířské školství a přestal být velký problém dostat se k informacím a vybavení. Velkou motivací bylo seznámení se svobodným šermířským mistrem Ing. Peterem Kozou z Bratislavy, který nás začal zasvěcovat do tajů školeného šermu. První lekce v italské škole šermu nám dával Gustav Kyselice, tehdejší spolupracovník Petera Kozy. V následujících letech jsme už navštěvovali pravidelně školy šermu pořádané přímo Ing. Peterem Kozou. Toto období bylo také poznamenáno hlédáním vlastní cesty, zda je důležitější šerm nebo divadlo, jak kvalitní kostýmy a zbraně musíme mít, když normální divák stejně nepozná rozdíl, zda předvádět souboje nebo hrát dějové scénáře. Nakonec jsme se rozhodli, že kostýmy musí být co nejkvalitnější a našíhlavní doménou budou pohádky pro děti.
nahoru
Za toto období jsme nacvičili celou řadu scénářů, dílem jiných scénáristů, dílem z vlastní autorské dílny. Byly to

<<
Panna z vrby 1991 námět, scénář a režie Antonín Maceček
Princ Bajaja 1993 námět, scénář a režie Antonín Maceček
Zkrocení zlé ženy 1994 námět, scénář a režie Antonín Maceček
Strážce draka 1995 námět, scénář a režie Antonín Maceček
Průlet stoletími 1996 námět, scénář a režie Antonín Maceček
Ïáblův kruh 1997 námět Petr Vytopil, scénář a režie Ing. Peter Koza
Ohòové divadlo 1998 námět, scénář, hudba a režie Antonín Maceček
Dantovo peklo 1999 námět, scénář a režie Antonín Maceček
Běží Žižka k Táboru 2000 námětscénář a režie Antonín Maceček
O princezně Isabele, Martinovi a kouzelné flétně 2001 scénář a režie Antonín Maceček
Rufuz Modrofous 2002 scénář a režie Antonín Maceček
Rytířský turnaj 2004 scénář a režie Zdenek Vytopil
Pohádka o čertech 2005 námět Petr Vytopil, scénář Viktor čepl, režie Petr Žák
Hledá se čarodějnice 2006 námět, scénář a režie Petr Vytopil
O zlém pavoukovi 2007 scénář Petr Vytopil, režie Zdenek Vytopil
Mimo to jsme v letech 2001 -2008 vystupovali v Excalibur City u Znojma, pro které jsme každý rok nacvičovali podle scénáře Ivana Martínka dvě vystoupení, jedno na léto a druhé na zimu.
nahoru

A do budoucna ...

vinobrani2009_01
Chtěli bychom se ještě více zaměřit na spolupráci se zkušenými režiséry a ještě více prohloubit naše znalosti o šermířském umění našich předků. A především odehrát co nejvíce představení, z kterých budou odcházet spokojení diváci.
nahoru