Obraz msta znojma

Nabídka vystoupení


1. varianta - lehké kostýmy

všichni vystupující mají lehké kostýmy odpovídající druhé polovině 15. století. Jedná se o prošívanice, kožené vesty, honosné šlechtické oděvy z drahých látek, převážně ze sametu apod. Na přání pořadatele je možné předvádět
a) pásmo soubojů - použité zbraně - např. dýky, meče, jedenapůlruční meče, štít a biják, halapartny za přítomnosti krále. Na přání můžeme vystoupení doplnit o vystoupení žongléra a živou dobovou hudbu
b) naučné scénky - jedná se o populární formou zpracované scénky o vývoji šermířských škol a jednotlivých typů zbraní
jednotlivé scénky trvají od 10 do 30 minut podle počtu vystupujících. V případě zájmu je možné připravit i delší varianty.
Nabídka nahoru

2. varianta - železní pánové

jedná se obdobu předchozího, jediným rozdílem je použití plátových zbrojí (nepřesně brnění) vyrobených špičkovým platnéřem a maximálně se blížícím originálům. Váha těchto zbrojí se v kompletu pohybuje od 30 do 40 kg.
Nabídka nahoru

3. hrané scénáře

na přání objednatele je možné předvést příběh o příliš aktivním inkvizitorovi, který se za každou cenu snaží upálit čarodějnici. Když selžou boží soudy soubojem, čarodějnice se zachrání vlastním důvtipem.
Dva žoldnéři se hádají o dědictví. Inkvizitoři se je snaží rozsoudit a nakonec vše vyřeší k jejich spokojenosti - možná. Scénka zobrazuje lidskou závist a nespokojenost. Okradený měšťan obviòuje všechny z krádeže, aby nakonec zjistil, jak o peníze opravdu přišel.
Scénky je možné hrát každou zvlášť nebo dohromady jako pásmo oživující nabidkackou slavnost.
Nabídka nahoru

4. ohňové představení

vystoupení plné napínavých soubojů a žonglérských vystoupení s ohnivými zbraněmi a rekvizitami. Vrcholem vystoupení jsou výkony plivačů a souboj se zapálenými meči v celoplátových zbrojích. Celé vystoupení se hraje na autorskou hudbu složenou přímo na toto vystoupení.
Nabídka nahoru

5. pohádky

V tomto roce předvádíme 2 hry pro děti s názvem Pohádka o čertech a O zlém pavoukovi a neposlušné princezně

Pohádka o čertech

Zlý poručník za pomoci Ïábla dostane princeznu do pekla. Ale chrabrý hrdina s pomocí čertů princeznu zachrání. Celá pohádka je postavena na myšlence, že peklo je od toho, aby zlé lidi trestalo a ne proto, aby dobré lidi dostávalo do pekla.

O zlém pavoukovi a neposlušné princezně

Pohádka pro nejmenší děti, ve které si zlý pavouk brousí zuby na neposlušnou princeznu, takž e princeznin ochránce má plné ruce práce, aby princeznu zachránil. Pavouk má naštěstí hloupého pomocníka, který pavoučí plány vždycky zkazí.
Nabídka nahoru

Cenové relace


lehké kostýmy 1.500,- Kč na osobu

1.800,- Kč na osobu pro 2 až 4 vystupující

Železní pánové 1.800,- Kč na osobu

2.100,- Kč na osobu pro 2 až 4 vystupující

Pohádka o čertech 7.500,- Kč

Pavouk 1 5.000,- Kč

Pavouk 2 5.000,- Kč

Pavouk 1+2 7.500,- Kč

čarodějnice 5.000,- Kč

Žoldnéři (dědictví) 4.000,- Kč

Okradený 4.500,- Kč

čarodějnice, žoldnéři a okradený 8.000,- Kč

Ohňové představení 11.500,- Kčve standardním provedení (4 rytíři, 2 plivači, 1 kejklíř)

Nabídka nahoru

Pokud Vás některá z nabízených variant zaujala, zašlete nám Kontakt Vaše návrhy a my Vám obratem zašleme smlouvu, která bude obsahovat veškeré náležitosti. Celé vystoupení je samozřejmě možné přizpůsobit konkrétním požadavkům nebo duchu a potřebám Vaší akce.